Control techniques
Úvod|O spoločnosti|Produkty|Internetový obchod|Na stiahnutie|Riešenia|Kontakt

Software

Software slúžiaci na konfiguráciu a monitoring parametrov frekvenčných meničov Commander SK, UNIDRIVE SP, DIGITAX ST , Mentor MP  cez rozhranie RS485/RS232, RS485/USB(komunikačný kábel) , Ethernet, CTNet

  Software slúžiaci na monitoring parametrov frekvenčných meničov Commander SK, UNIDRIVE SP, DIGITAX ST, Mentor MP  cez rozhranie RS485/RS232, RS485/USB (komunikačný kábel), Ethernet, CTNet

Software slúžiaci na programovanie zabudovaných PLC modulov  alebo rozširujúcich PLC modulov frekvenčných meničov Commander SK, UNIDRIVE SP, DIGITAX ST, Mentor MP  cez rozhranie RS485/RS232, RS485/USB (komunikačný kábel). Možnosť programovania cez ladder diagramy a funkčné bloky zápis v súlade s normou  IEC 61131-3

Software slúžiaci na programovanie zabudovaných PLC modulov  alebo rozširujúcich PLC modulov frekvenčných meničov  UNIDRIVE SP, DIGITAX ST, Mentor MP  cez rozhranie RS485/RS232, RS485/USB (komunikačný kábel), Ethernet, CTNet. Možnosť programovania cez ladder diagramy, funkčné bloky, štrukturovaným jazykom BASIC a kombináciou daných zápisov, zápis v súlade s normou  IEC 61131-3. Software sa dodáva, ako kit s komunikačným káblom.

Software slúžiaci na programovanie PLC s operátorským rozhraním  pre modely XLE, XLt, XL6, NX,QX. Možnosť programovania cez ladder diagramy, funkčné bloky, štrukturovaným jazykom BASIC. Pripojenie cez RS232