Control techniques
Úvod|O spoločnosti|Produkty|Internetový obchod|Na stiahnutie|Riešenia|Kontakt

SM Application PLC riešenia

SM-Application, je real-time zásuvná PLC karta k UNIDRIVE SP, Digiatax ST, Mentor MP, ktorá sa využíva na riadenie meniča v polohovej slučke, riadi I/O signály meniča alebo prídavného I/O zariadenia, riadi menič v závislosti od chodu iného zariadenia, slúži ako riadené komunikačné rozhranie. V karte je 384 kB flash memory použiteľnej pre používateľské programy, obsahuje dva digitálne vstupy a dva výstupy, CTnet komunikačnú linku a sériovú linku RS485. Prostredníctvom CTnet linky dokáže byť spojených v jednom uzle až 253 zariadení. Sériová linka slúži na komunikáciu s operátorským rozhraním a ďalšími zariadeniami napr. s meničom Commander SK, alebo ako rýchla synchronizačná linka umožňujúca synchronizovať až 4 osi v polohovej slučke staktom 250µs, nazývaná CTSync. Na programovanie danej karty sa používa SYPT Lite alebo SYPT Pro . SYPT Lite je freeware software, umožňuje programovanie karty pomocou ladder diagramu a funkčných blokov.

SYPT Pro je programovací nástroj umožňujúci, programovanie v DPL jazyku (jazyk príbuzný Basicu), programovanie pomocou ladder diagramov a funkčných blokov alebo kombináciou daných zápisov, umožňuje konfiguráciu CTNet aCTSync linky. SM-Application umožňuje programátorovi zápis do 6 sád po sto 32-bitových registrov.

Pomocou predprogramovaných riešení je možné jednoducho zvládnuť apl.:

  • letmej píly
  • navíjanie/odvíjanie
  • lineárne riadenie dvoch osí


riešenie letmej pílyriešenie navíjanie odvíjanie


riešenie XY riadeniariadenie master slave servo a AC


riešenie riadenia pohonov distribuovaným spôsobom pri použití komunikačnej brány