Control techniques
Úvod|O spoločnosti|Produkty|Internetový obchod|Na stiahnutie|Riešenia|Kontakt

Affinity - špeciálny frekvenčný menič kategorie HVAC/R spoločnosti Control Techniques

1,1 - 132 kW

200/400/575/690 V

Affinity je špeciálny menič kategórie HVAC/R (kúrenie, vetranie, klimatizácia, chladenie a regulácia) spoločnosti Control Techniques. Je špeciálne Affinity HVAC Drive navrhnutý tak, aby vyhovel potrebám aplikacií komerčných budov. Ucelená rada produktov zahrňuje špeciálne funkcie meničov a príslušenstva pre jednoduché a efektívne riešenia pre aplikácie HVAC/R.Je vo vyhotovení IP20 a IP54.

Affinity je vytvorený na základe viac než 30-ročných skúseností a nového výskumu. Pri čom bola vzatá do úvahy súčasná aj budúca problematika a trendy v odvetví HVAC/R. Affinity obsahuje funkcie, ktoré sú nevihnutné, aby si udržal popredné miesto v oblasti technologií pre budovy, a to s dôrazom na dlhodobosť, spoľahlivosť, komunikáciu a výkon.

Brožúra k stiahnutiu

Ucelené riešenia HVAC/R

Affinity obsahuje všetky obvyklé funkcie kategórie HVAC/R, avšak ponúka aj ďalšie:


požiarny režim pre bezpečnosť osôb v budovách

dva nezávislé PID regulátory, ktoré môžu napr. riadiť klapky alebo pohony ventilov a môžu tak nahradiť externé zariadenia

bezplatné softwarové nástroje pre:

 • výpočty úspory energie
  harmonickú analýzu
  uvedenie do prevádzky a monitoring

vstavaná riadiaca jednotka s hodinami reálneho času je ideálna pre zníženie nákladov a zlepšenie výkonu ako aj v samostatných aplikáciach tak aj v sériovej výrobe

režim spánku automaticky vypne poháňaný ventilátor alebo čerpadlo, pokiaľ po určitú dobu poklesne odber pod prahovú úroveň

predhriatie motora pre zabránenie kondenzácie

detekcia nízkeho zaťaženia pre zistenie mechanických problémov, napr. roztrhnutie hnacieho remeňa

všetky modely Affinity majú vstavané vstupné reaktory pre zníženie harmonických v napájaní. Ušetrí sa tak miesto a náklady na kabeláž

vysoká modulačná frekvencia (až 16 kHz) zaručuje tichý chod motora

uloženie dát na karte Smartcard:

 • špecifické makrá pre zjednodušené nastavenie bežných aplikácii HVAC/R
 • jednoduché zálohovanie a kopírovanie hodnôt parametrov meniča

integrované sieťové pripojenie pre BACnet , Metasys N2 a Modbus

konektory pre jednoduchú inštaláciu a údržbu

užívateľské pripojenie prostredníctvom voliteľných modulov:

 • BACnet
 • Metasys N2
 • Modbus
 • Lonworks
 • Ethernet
 • DeviceNet
 • PROFIBUS
 • Additional I/O