Control techniques
Úvod|O spoločnosti|Produkty|Internetový obchod|Na stiahnutie|Riešenia|Kontakt

Digitaxt ST Typy - servo motory, frekvenčné meniče

Servodrive pre servomotory 0.7Nm-19,3 Nm (špičkový moment 57 Nm)

Štyri varianty Digitax ST zaručujú vysokú efektívnosť a optimálnosť pri vašich servo aplikáciach.

Digitax ST – Basemodel je navrhnutý pre spoluprácu s centrálnymi riadiacimi systémami prepojenými vysoko rýchlostnými digitálnymi servo sieťami ako EtherCat, SERCOS, CanOpen, alebo vysoko rýchlostným analógovým prepojením. Nastavenie parametrov je cez display, SmartCARD alebo CTSoft.

Digitax ST – Indexermodel okrem predchádzajúceho modelu má zabudovanú riadiacu jednotku pohybu a umožňuje jednoduché nastavenie dvojbodovej polohy, prostredníctvom  výkonných grafických nástrojov zabudovaných v CTSofte. Danú jednotku je možné prevádzkovať ako samostatnú jednotku, alebo je možné ju začleniť do rozsiahlejšieho automatizačného systému s riadiacou jednotkou cez Fieldbus a vstupy/výstupy.

Digitax ST – EZ Motionmodel je určený na indexované polohovanie a synchronizovaný pohyb. Digitax ST EZ Motion je dodávaný s Power  Tools Pro softwerom , ktorý pomocou vizuálnych nástrojov prevedie užívateľa konfiguráciou, uvedením pohonu do prevádzky a monitorovaním všetkých častí jednotky aplikácie pohonu.


Digitax ST – Plusmodel je určený na najnáročnejšie pohybové aplikácie, ponúka všetky funkcie ktoré sú k dispozícií na jednotke Indexer spoločne  s vyspelejšími pohybovými funkciami a synchronizáciou pohybu. Jednotka je určená na distribuované riadenie, je rozšírená o komunikačné protokoly CTNet (vysoko rýchlostný protokol na prenos dát medzi jednotkami), CTSync(vysoko rýchlostný protokol slúžiaci na synchronizáciu pripojených jednotiek, prenosová rýchlosť 250µs/blok) a sériovú linku RS485. Nastavenie jednotky je možné zCTSoft a vyspelé pohybové a komunikačné funkcie sa konfigurujú cez SyptPro.