Control techniques
Úvod|O spoločnosti|Produkty|Internetový obchod|Na stiahnutie|Riešenia|Kontakt

Príslušenstvo - PLC, riadenie pohonov

Príslušenstvo k Unidrive M:

Ovládacie panely

CI - Keypad


M100   M200   M300   M400   M600   M700   M800

      X          X           X           A           X           X          X
 

Odnímateľný ovládací panel LCD.
Intuitívny alfanumerický ovládací panel LCD pre rýchle
nastavenie a diagnostiku meniča Unidrive M400.

CI - Keypad Remote


M100   M200   M300   M400   M600   M700   M800

      X          A           A           A           A           A          A
 

Externí ovládací panel LCD.
Ma všetky vlastnosti odnímateľného
ovládacie
ho  panelu LCD k meniču Unidrive M400, inštaluje sa
však mimo menič (napr. na dvere rozvádzača).

SI - Keypad


M100   M200   M300   M400   M600   M700   M800

      X          X           X          X           A           A          A
 

Odnímateľný alfanumerický ovládací panel LCD.
Vyspelý viacjazyčný alfanumerický ovládací panel LCD umožňujúci obsiahli
popis parametrov a dat potrebných pre rýchle nastavenie a diagnostiku.

SI- Keypad RTC


M100   M200   M300   M400   M600   M700   M800

      X          X           X           X           A           A          A
 

Odnímateľný alfanumerický ovládací panel LCD s hodinami r
eálneho času.
Má všetky funkcie ako SI - Keypad, naviac z batérie
napájane hodiny reálneho času. To pri diagnostike umožnuje
zaznamenávať presny čas a tim pomahat rychlemu riešeniu.

Riadiace moduly

SI - Application Plus (Unidrive SP Sypt option)


M100   M200   M300   M400   M600   M700   M800

      X          X           X           X           X           A          X
 

Je modul kompatibilný s modulom SM - Applications (Unidrive SP).
Ktorý umožnuje stavajuce programy v Sypt Pro prekompilovat pre menič Unidirve M700.

MCi200


M100   M200   M300   M400   M600   M700   M800

      X          X           X           X           X           A          A
 

Modul ktorý obsahuje druhý procesor, ktorý umožňuje vysoko produktívne
riadenie stroja pomocou priemyselného programovacieho prostredia CoDeSys.

MCi210


M100   M200   M300   M400   M600   M700   M800

      X          X           X           X           X           A          A
 

Modul má všetky vlastnosti modulu MCi200 avšak obsahuje naviac
dvojportové switch ethernetové rozhranie ktoré je priamo na procesore
CoDeSys čo zvyšuje možnosti riadenia stroja a umožňuje súčasné
prepojenie meničov M700 a M800 do dvoch samostatných
ethernetových sieti.

SI - Safety


M100   M200   M300   M400   M600   M700   M800

      X          X           A           A           A           A          A
 

Modul ktorý obsahuje inteligentné, programové riešenie
pre splnenie bezpečnostnej normy IEC 61800-5-2.

Spätná väzba


SI - Encoder


M100   M200   M300   M400   M600   M700   M800

      X          X           X           X           A           A          A

Rozhranie pre pripojenie enóderu.

SI - Universal Encoder


M100   M200   M300   M400   M600   M700   M800

      X          X           X           X           X           A          A

Doplňuje duálny enkóderový port meniča Unidrive M700 na úroveň
M810. Tím umožňuje ďalšie vstupné a výstupné formáty, ktoré by
inak nebolo možne pripojiť na jeden 15 pinový konektor.


Komunikačné moduly


SI - PROFINET


M100   M200   M300   M400   M600   M700   M800

      X          A           A           A           A           A          A

Rozhranie pre PROFINET.

SI - PROFIBUS


M100   M200   M300   M400   M600   M700   M800

      X          A           A           A           A           A          A

Rozhranie pre PROFIBUS.

SI - DeviceNet


M100   M200   M300   M400   M600   M700   M800

      X          A           A           A           A           A          A

Rozhranie pre DeviceNet.

SI - CANopen


M100   M200   M300   M400   M600   M700   M800

      X          A           A           A           A           A          A

Rozhranie pre CANopen, ktoré podporuje rôzne
profily vrátane niekoľko profilov meniča.

SI - Ethernet


M100   M200   M300   M400   M600   M700   M800

      X          A           A           A           A           A          A

Externý ethernetový modul ktorý podporuje PROFINET RT,
Ethernet /IP, Modbus TCP/IP a má integrovaný web server
ktorý je schopný generovať e-maily.

SI - EtherCAT


M100   M200   M300   M400   M600   M700   M800

      X          A           A           A           A           A          A

Rozhranie pre EtherCAT, ktorý je určený pre veľmi
náročne servopohony.


I/O moduly


SI - I/O Plus


M100   M200   M300   M400   M600   M700   M800

      X          A           A           A           A           A          A

Modul ktorý zvyšuje počet vstupov/výstupov meniča.


Adaptéry


Adaptér pre kartu SD a 24V zálohovanie


M100   M200   M300   M400   M600   M700   M800

      A          A           A           A           X           X          X

Adaptér pre kopírovanie parametrov a 24V zálohu.

Adaptér pre RS485


M100   M200   M300   M400   M600   M700   M800

      X          A           A           A           X           X          X

Umožňuje komunikáciu meniča prostredníctvom RS485.


Adaptér karty SD na kartu Smartcard


M100   M200   M300   M400   M600   M700   M800

      X          X           X           X           A           A          A

Umožňuje vloženie karty SD do slotu Smartcard a
následné kopírovanie parametrov.


Príslušenstvo k Unidrive SP, Commander SK, Digitax ST a Mentor MP:

Ovládacie panely

SP0 Keypad

LED ovládací panel pre meniče Unidrive SP 0

SM-Keypad

LED ovládací panel pre meniče Unidrive SP

Digitax ST Keypad

LED ovládací panel pre meniče Digitax ST

SK Remote Keypad

Externý ovládací panel s LED displejom a krytím IP65 pre meniče Commander SK


Riadiace moduly

LogicStick

Malý zásuvný modul umožňujúci užívateľské programovanie meniča Commander SK

SmartStick

Upload, save a klonovanie parametrov meniča Commander SK

SM-Applications Plus

Unidrive SP Commander SK Digitax ST Mentor MP

A

X

A

A

Vysoko výkonná programovateľná riadiaca jednotka pre aplikácie automatizácie a polohovania s vysokorýchlostnými vstupmi/výstupmi a komunikáciou CTNet a CTSync. Programovanie cez vývojové prostredie SyPTPro.

SM-Applications Lite

Unidrive SP Commander SK Digitax ST Mentor MP

A

X

A

A

Vysoko výkonná programovateľná riadiaca jednotka pre aplikácie automatizácie a polohovania .Programovanie cez vývojové prostredie SyPTPro a SyptLite.

SM-Register 

Unidrive SP Commander SK Digitax ST Mentor MP

A

X

A

A

SM-Register je navrhnutý tak, aby poskytoval flexibilné, vysoko výkonné riešenie pre naprogramovaný pohyb vyžadujúci funkcie pre vysokorýchlostné snímačové riadenie. Je ideálny pre použitie v tlačiarenských, baliacich a rezacích strojoch.

SM-EZ Motion

Unidrive SP Commander SK Digitax ST Mentor MP

A

X

A

A

Jednoducho použiteľná riadiaca jednotka pre obecné aplikácie s polohovaním. Programovanie je cez prostredie Powertools Pro -intuitivným vývojovým prostredím.

SM-Safety


Unidrive SP Commander SK Digitax ST Mentor MP

A

X

A

X

Voliteľný modul SM-Safety umožňuje rozšírenie bezpečnostných funkcií meniča s možnosťou   ich programovania, ktoré vyhovujú požiadavkám normy pre funkčnú bezpečnosť ASN EN 61800-5-2. Výhodou inštalácie modulu priamo v meniči je zredukovanie pripojovacích vodičov a ušetrenie miesta v rozvádzači, a úspory za externý napájací zdroj.

Požiadavky na integritu bezpečnosti doteraz obmedzovali vo veľa prípadoch funkčné možnosti pracovných strojov. Zvyklosťou je užívanie jednoduchej logiky, napr. otvorenie ochranného krytu je sprevádzané s automatickým vypnutím stroja. V kombinácii so spoľahlivými procesmi k stanoveniu bezpečnostného rizika dáva modul SM-Safety projektantom volne ruky vo vytváraní nových a inovovaných riešení. Za predpokladu zvýšenia bezpečnosti a ochrany môže obsluha pracovať s pracovným strojom viac interaktívne, čo zvyšuje produktivitu výroby.Spätná väzba

SM-Universal Encoder Plus

Unidrive SP Commander SK Digitax ST Mentor MP

A

X

A

A

Prídavné kombinované vstupno/výstupné rozhranie pre enkodér, ktoré podporuje enkodéry inkrementálne, SinCos, HIPERFACE, EnDAT a SSI .Modul SM-Universal Encoder Plus pridáva meniču ďalší spätnoväzebný port s rovnakou funkčnosťou ako má základný menič.

SM-Encoder Plus

Unidrive SP Commander SK Digitax ST Mentor MP

A

X

A

A

Voliteľný modul so vstupom pre inkrementálný enkóder.

SM-Encoder Output Plus

Unidrive SP Commander SK Digitax ST Mentor MP

A

X

A

A

Voliteľný modul so vstupom a výstupom pre inkrementálný enkóder, ktorý umožňuje spojenie s externými polohovacími riadiacimi systémami.

SM-Resolver

Unidrive SP Commander SK Digitax ST Mentor MP

A

X

A

X

Voliteľný modul s rozhraním pre resolver určený pre robustnú spätnú väzbu v náročných prostrediach. Tento modul umožňuje meniču merať rýchlosť a polohu motorov a strojov vybavených resolvermi. Pre svoju robustnosť sú resolvery často používané v horúcich a náročných prostrediach. Tento volitelný modul tiež ponúka simulovaný výstup typu klasických obdĺžnikových signálov (rozhrania RS422).

SM-SLM

Unidrive SP Commander SK Digitax ST Mentor MP

A

X

A

X

Voliteľný modul s číslicovým rozhraním pre SLM umožňujúci integráciu s riadiacimi jednotkami pohybu s SLM technológiou.


Komunikačné moduly

SM-Ethernet

Unidrive SP Commander SK Digitax ST Mentor MP

A

A

A

A

Voliteľný modul pre Ethernet podporuje Ethernet/IP a Modbus TCP/IP. Obsahuje vstavaný webový a SMTP server. Tento modul je možné použiť k zaisteniu vysoko rýchlostného prístupu k meniču, globálneho prepojenia a integrácie s IT sieťovými technológiami, ako je napr. bezdrôtová sieť.

SM-Profibus

Unidrive SP Commander SK Digitax ST Mentor MP

A

A

A

A

Voliteľný modul s rozhraním pre Profibus DP (slave)

 • protokol Profibus až po špecifikáciu DP-V0 a DP-V1
 • až 125 uzlov v sieti
 • rýchlosť prenosu dát až 12 Mb/s, automaticky detekovaná modulom
 • veľkosť cyklických dát až 32 slov (vstup/výstup)

SM-EtherCAT

Unidrive SP Commander SK Digitax ST Mentor MP

A

A

A

A


Voliteľný modul s rozhraním pre EtherCAT (slave) určený pre servo
aplikácie univerzálneho meniča
 • až 64 535 uzlov v segmente
 • rýchlosť prenosu dát 100 Mb/s (100BASE-TX)
 • aktualizácia 40 osí behom 200 µs (za predpokladu dvojslovných príkazov a trojslovnej spätnej väzby pre každú os, riadiaceho slova a základných cyklických synchronizačných dát)

SM-DeviceNet

Unidrive SP Commander SK Digitax ST Mentor MP

A

A

A

A


Voliteľný modul s rozhraním pre DeviceNET
 • až 62 uzlov v sieti
 • rýchlosť prenosu dát až 500 kb/s, automaticky detekovaná modulom
 • veľkosť cyklických dát až 28 slov (vstup/výstup)

SM-CANopen

Unidrive SP Commander SK Digitax ST Mentor MP

A

A

A

A


Rozhranie CANopen, ktoré podporuje rôzne profily vrátane profilov meničov
 • v sieti môže byť až 127 uzlov
 • rýchlosť prenosu dát až 1 Mb/s, automaticky detekovaná modulom
 • až 4 cyklické dátové kanály, z nich každý obsahuje až 4 slova (vstup/výstup)

SM-Interbus

Unidrive SP Commander SK Digitax ST Mentor MP

A

A

A

A


Voliteľný modul s rozhraním pre Interbus
 • až 63 uzlov v sieti
 • pevná rýchlosť prenosu dát 500 kb/s
 • veľkosť cyklických dát až 10 slov (vstup/výstup)

SM-CAN

Unidrive SP Commander SK Digitax ST Mentor MP

A

X

A

X


Užívateľsky programovateľný voliteľný modul s rozhraním pre CAN umožňuje vývoj vlastných protokolov CAN

SM-SERCOS

Unidrive SP Commander SK Digitax ST Mentor MP

A

X

A

X


Rozhranie Sercos
 • až 254 uzlov v sieti
 • rýchlosť prenosu dát až 16 Mb/s
 • veľkosť cyklických dát až 5 slov (vstup/výstup)

SM-Lon

Unidrive SP Commander SK Digitax ST Mentor MP

A

A

A

X


Rozhranie LonWorks pre aplikácie pri automatizácii budov
 • až 32385 uzlov v sieti
 • kabeláž TP/FT-10: 78 kb/s, zkrútená dvojlinka
 • necyklický prenos správ medzi rovnocennými uzlami

I/O moduly

SM-I/O 32

Unidrive SP Commander SK Digitax ST Mentor MP

A

A

A

A


Rozšírenie digitálnych vstupov/výstupov pridaním 32 obojsmerných vstupov/výstupov

SM-I/O Plus

Unidrive SP Commander SK Digitax ST Mentor MP

A

X

A

A


Rozšírenie počtu vstupov/výstupov meniča
 • 2 analogové vstupy (10 bitov plus znamienko, +/-10 V)
 • 1 analogový výstup (10 bitov plus znamienko, +/-10 V)
 • 3 digitálné vstupy/výstupy
 • 3 digitálné vstupy
 • 2 reléové kontakty (2 A pri 240 V, 4 A pri 30 Vdc)

SM-I/O Lite

Unidrive SP Commander SK Digitax ST Mentor MP

A

A

A

A


Rozšírenie počtu vstupov/výstupov meniča
 • 1 analogový vstup (+/-10 V bipolárný nebo 4 - 20 mA)
 • 1 analogový výstup (0 - 10 V alebo 4 - 20 mA)
 • 3 digitálne výstupy
 • 1 reléový kontakt (2 A pri 240 V, 4 A pri 30 Vdc)
 • vstup pre kvadratúrny enkodér

SM-I/O Timer

Unidrive SP Commander SK Digitax ST Mentor MP

A

A

A

A


Rozšírenie počtu vstupov/výstupov a hodiny reálneho času
 • prístup k údajom o roku, mesiaci, dni, hodine, minute, sekunde a režim letného času.
 • 1 analogový vstup (+/-10 V bipolárný alebo 4 - 20 mA)
 • 1 analogový výstup (0 - 10 V alebo 4 - 20 mA)
 • 3 digitálné výstupy
 • 1 reléový kontakt (2 A pri 240 V, 4 A pri 30 Vdc)
 • vstup pre kvadratúrný enkodér

SM-I/O PELV

Unidrive SP Commander SK Digitax ST Mentor MP

A

A

A

A


Izolované vstupy/výstupy podľa IEC 61800-5-1 a Namur NE37

Tento modul poskytuje digitálné a analogové vstupy/výstupy s dvojitou izoláciou typu PELV (ochranný s veľmi nízkym napätím) a spĺňa tak normu IEC 61800-5-1 spolu so špecifikáciami NAMUR NE37 pre aplikácie v chemickom priemysle.

 • 1 analogový vstup (prúdový/napäťový režim)
 • 2 analogové výstupy (0 - 20 mA, 20 - 0 mA, 4 - 20 mA a 20 - 4 mA)
 • 1 digitálny vstup
 • 4 digitálné vstupy/výstupy
 • 2 reléové kontakty (2 A pri 240 Vac, 4 A pri 30 Vdc)

SM-I/O 120

Unidrive SP Commander SK Digitax ST Mentor MP

A

A

A

A


Tento modul poskytuje digitálné vstupy/výstupy s menovitým napätím 120 Vst.
 • vyhovuje norme IE6 1131-2 120 Vac
 • 6 digitálných vstupov (120 Vst alebo 3 digitálné vstupy s 240 Vac)
 • 2 reléové kontakty (2 A pri 240 Vac, 4 A pri 30 Vdc)

SM-I/O 24V Protected

Unidrive SP Commander SK Digitax ST Mentor MP

A

A

A

A


Navrhnutý ako vstupno/výstupný modul s prepäťovou ochranou.
 • 2 analogové výstupy (0 - 20 mA, 20 - 0 mA, 4 - 20 mA a 20 - 4 mA)
 • 4 digitálné vstupy/výstupy
 • 3 digitálne vstupy
 • 2 reléové kontakty (30 Vdc)

Beckhoff - vstupno/výstupno modulárný systém

Unidrive SP Commander SK Digitax ST Mentor MP

A

X

A

A


Flexibilný vstupno/výstupný systém pre vzdialené pripojenie prostredníctvom siete 
CTNet meničov Control Techniques.