Unidrive HS

0,25 kW – 7,5 kW (0,33 hp – 10 hp) Unidrive HS30
0,75 kW – 2,8 MW (1 hp – 4200 hp) Unidrive HS70 / HS71 / HS72
100V / 200V / 400V Unidrive HS30
200V / 400V / 575V / 690V Unidrive HS70 / HS71 / HS72

Frekvenčný menič Unidrive HS predstavuje vysokofrekvenčnú radu fr. meničov Unidrive M určených pre vysoko-otáčkové asynchrónne (indukčné) motory v uzavretej aj otvorenej slučke (s aj bez otáčkovej spätnej väzby), synchrónne reluktančné motory aj servomotory s permanentnými magnetmi. Tento univerzálny frekvenčný menič ponúka výstupnú frekvenciu až do 3000 Hz v otvorenej slučke (bez spätnej väzby) a 1250 Hz v uzavretej slučke (s spätnou väzbou). Tento frekvenčný menič dovoľuje prácu vo viacerých režimoch:

 • Vektorový režim bez otáčkovej spätnej väzby (Open-loop)
 • Režim regulácie rotorového toku pre asynchrónne motory v otvorenej slučke (RFC-A)
 • Vektorový režim s otáčkovou spätnou väzbou pre synchrónne motory a servomotory v uzavretej slučke (RFC-S) (iba verzia Unidrive HS70/HS71/HS72)
Hlavné výhody:
 • Široký rozsah dodávaných výkonov a vstupných napätí
 • Vysoká výstupná frekvencia až 3000 Hz v otvorenej slučke (bez spätnej väzby) a 1250 Hz v uzavretej slučke (s spätnou väzbou)
 • Integrované komunikačné rozhranie (Ethernet / RS-485)
 • Univerzálny enkóderový vstup dovoľujúci súčasné použitie až 3 enkóderov (iba verzia HS70/HS71,HS72)
 • Integrované PLC, PID regulátor, užívateľské komparátory a logické hradlá
 • Univerzálnosť použitia vďaka možnosti riadiť asynchrónne, synchrónne aj servo motory v otvorenej aj uzavretej slučke
 • Rozšírené možnosti integrácie do systému vďaka 3 slotom (verzia Unidrive HS30 1 slot) pre voliteľné SI moduly (vstupy / výstupy, komunikácia, bezpečnosť)
 • Prispôsobivosť aplikácii vďaka programovateľným digitálnym a analógovým vstupom a výstupom a relé
 • Vstup bezpečného odpojenia krútiaceho momentu motora STOSafe Torque Off (dva vstupy STO verzia Unidrive HS30)
Typické aplikácie:
 • Riadenie akýchkoľvek vysoko-otáčkových pohonov
 • Navíjačky, rezanie kovov, brúsky, rotujúce nože
 • Diaľkové riadenie a diagnostika priemyselných strojov pomocou komunikačných zberníc
 • Automatizácia strojov a výrobných liniek
Varianty:
 • Unidrive HS30 – varianta fr. meniča Unidrive HS určená pre asynchrónne (indukčné) motory v otvorenej slučke (bez otáčkovej spätnej väzby) s dvoma vstupmi bezpečného odpojenia krútiaceho momentu motora STOSafe Torque Off
 • Unidrive HS70 – varianta fr. meniča Unidrive HS určená pre asynchrónne (indukčné) motory, synchrónne reluktančné motory aj servomotory s permanentnými magnetmi dovoľujúca prácu v uzavretej aj otvorenej slučke (s aj bez otáčkovej spätnej väzby) s integrovaným Ethernet komunikačným rozhraním
 • Unidrive HS71 – varianta fr. meniča Unidrive HS určená pre asynchrónne (indukčné) motory, synchrónne reluktančné motory aj servomotory s permanentnými magnetmi dovoľujúca prácu v uzavretej aj otvorenej slučke (s aj bez otáčkovej spätnej väzby) s integrovaným RS-485 komunikačným rozhraním
 • Unidrive HS72 – varianta fr. meniča Unidrive HS určená pre asynchrónne (indukčné) motory, synchrónne reluktančné motory aj servomotory s permanentnými magnetmi dovoľujúca prácu v uzavretej aj otvorenej slučke (s aj bez otáčkovej spätnej väzby) s integrovaným Ethernet komunikačným rozhraním a dvoma vstupmi bezpečného odpojenia krútiaceho momentu motora STOSafe Torque Off
Voliteľné príslušenstvo (HS30):
 • Remote-Keypad : Externý ovládací LCD displej s možnosťou osadenia napr. na dvere rozvádzača

 • Remote-Keypad RTC : Externý ovládací LCD displej s možnosťou osadenia napr. na dvere rozvádzača a hodinami reálneho času
 • AI-485 Adaptor : Adaptér pre komunikáciu cez RS – 485 rozhranie
 • AI-485 24V Adaptor : Adaptér pre komunikáciu cez RS – 485 rozhranie a 24V zálohovanie
 • AI-Beckup Adaptor : Adaptér pre 24V zálohovanie a kopírovanie parametrov na SD kartu
 • AI-Smart Adaptor : Adaptér pre 24V zálohovanie a kopírovanie parametrov na SD kartu (4GB SD karta v cene)
Voliteľné príslušenstvo (HS70 / HS71 / HS72):
 • KI – Keypad : Ovládací LCD displej
 • KI – Keypad RTC : Ovládací LCD displej s hodinami reálneho času
 • Remote-Keypad RTC : Externý ovládací LCD displej s možnosťou osadenia napr. na dvere rozvádzača a hodinami reálneho času
 • Remote-Keypad : Externý ovládací LCD displej s možnosťou osadenia napr. na dvere rozvádzača
 • 15 – way D-type converter : Redukcia pre 15-pinový enkóderový vstup dovoľujúca zapojenie enkódera priamo do skrutkových svoriek
 • Single ended encoder interface : Redukcia pre zapojenie single-ended enkódera
 • KI – 485 Adaptor : Adaptér pre komunikáciu cez RS – 485 rozhranie (osádza sa namiesto displeja KI – Keypad)
 • SD Card Adaptor : Adaptér pre zálohu parametrov priamo na SD kartu pomocou slotu pre SMARTCARD a ich následný prenos medzi fr. meničmi
 • SMARTCARD : Karta umožňujúca zálohu parametrov a ich prenos medzi fr. meničmi
Kompletné výkonové rady:
Informácie k stiahnutiu: