Unidrive M

0,75 kW – 2,8 MW (1 hp – 4200 hp)
200V / 400V / 575V / 690V

Frekvenčný menič Unidrive M dovoľuje široké možnosti použitia vďaka možnosti riadenia asynchrónnych (indukčných) motorov v uzavretej aj otvorenej slučke (s aj bez otáčkovej spätnej väzby), synchrónnych reluktančných motorov aj servomotorov s permanentnými magnetmi. Tento univerzálny frekvenčný menič dovoľuje prácu vo viacerých režimoch:

 • Vektorový režim bez otáčkovej spätnej väzby (Open-loop)
 • Režim regulácie rotorového toku pre asynchrónne motory v otvorenej slučke (RFC-A)
 • Vektorový režim s otáčkovou spätnou väzbou pre synchrónne motory a servomotory v uzavretej slučke (RFC-S)
Hlavné výhody:
 • Široký rozsah dodávaných výkonov a vstupných napätí
 • Integrované komunikačné rozhranie (Ethernet / RS-485)
 • Univerzálny enkóderový vstup dovoľujúci súčasné použitie až 3 enkóderov
 • Priama náhrada meničov Unidrive SP (verzia Unidrive M701)
 • Univerzálnosť použitia vďaka možnosti riadiť asynchrónne, synchrónne aj servo motory v otvorenej aj uzavretej slučke
 • Integrované PLC, PID regulátor, užívateľské komparátory a logické hradlá
 • Rozšírené možnosti integrácie do systému vďaka 3 slotom pre voliteľné SI moduly (vstupy / výstupy, komunikácia, bezpečnosť)
 • Prispôsobivosť aplikácii vďaka programovateľným vstupom a výstupom
 • Vstup bezpečného odpojenia krútiaceho momentu motora STOSafe Torque Off (dva vstupy STO verzia Unidrive M702)
Typické aplikácie:
 • Riadenie otáčok a polohy pre prevodovky a riadenie prevodu
 • Navíjačky, rezanie kovov, letmé nožnice, rotujúce nože
 • Tlačiarenské a baliace stroje, textilní priemysel, spracovávanie dreva, výroba pneumatík
 • Špeciálne jedno aj viac ose obrábacie stoje
 • Diaľkové riadenie a diagnostika priemyselných strojov pomocou komunikačných zberníc
Varianty:
 • Unidrive M700 – varianta fr. meniča Unidrive M s integrovaným Ethernet komunikačným rozhraním
 • Unidrive M701 – varianta fr. meniča Unidrive M s integrovaným RS – 485 komunikačným rozhraním
 • Unidrive M702 – varianta fr. meniča Unidrive M s integrovaným Ethernet komunikačným rozhraním a dvoma vstupmi bezpečného odpojenia krútiaceho momentu motora STOSafe Torque Off
Voliteľné príslušenstvo:
 • KI – Keypad : Ovládací LCD displej
 • KI – Keypad RTC : Ovládací LCD displej s hodinami reálneho času
 • Remote-Keypad RTC : Externý ovládací LCD displej s možnosťou osadenia napr. na dvere rozvádzača a hodinami reálneho času
 • Remote-Keypad : Externý ovládací LCD displej s možnosťou osadenia napr. na dvere rozvádzača

 • 15 – way D-type converter : Redukcia pre 15-pinový enkóderový vstup dovoľujúca zapojenie enkódera priamo do skrutkových svoriek
 • Single ended encoder interface : Redukcia pre zapojenie single-ended enkódera
 • KI – 485 Adaptor : Adaptér pre komunikáciu cez RS – 485 rozhranie (osádza sa namiesto displeja KI – Keypad)

 • SD Card Adaptor : Adaptér pre zálohu parametrov priamo na SD kartu pomocou slotu pre SMARTCARD a ich následný prenos medzi fr. meničmi
 • SMARTCARD : Karta umožňujúca zálohu parametrov a ich prenos medzi fr. meničmi
Kompletné výkonové rady:
Informácie k stiahnutiu: