Softštartéry

PFE – Jednoduché softštartéry od Motortronic UK Ltd slúžiace na riadenie rozbehu a dobehu AC motorov od 2,2 kW do 22 kW po definovanej rampe. Sofštartér je dobrým riešením pre aplikácie spúšťania,dopravníkov, čerpadiel, ventilátorov, kompresorov a mixérov. Na stiahnutie inštalačný manuál :

Agility – Jednoduché softštartéry s integrovaným displejom od Motortronic UK Ltd slúžiace na riadenie rozbehu a dobehu AC motorov od 7,5 kW do 250 kW po definovanej rampe. Sofštartér je dobrým riešením pre aplikácie spúšťania,dopravníkov, čerpadiel, ventilátorov, kompresorov a mixérov. Na stiahnutie inštalačný manuál :

Sybergy – Sofistikované softštartéry s integrovaným dotykovým displejom od Motortronic UK Ltd slúžiace na riadenie rozbehu a dobehu AC motorov od 7,5 kW do 630 kW po definovanej rampe. Softštartér je dobrým riešením pre aplikácie spúšťania, dopravníkov, čerpadiel, ventilátorov, kompresorov a mixérov. Na stiahnutie inštalačný manuál :