Na stiahnutie

Nasledujúce súbory sú uložené vo formáte PDF. Pre zobrazenie, prípadne vytlačenie dokumentu je potrebné mať v počítači nainštalovaný príslušný prehliadač.
Doporučujeme vzhľadom na veľkosť súborov, uložiť súbor na disk, prejdite myškou na príslušný dokument, stlačte pravé tlačítko myši a vyberte Uložiť cieľ ako …

AKTUÁLNA GENERÁCIA MENIČOV

Rodina meničov UNIdrive M / UNIdrive HS

Unidrive HS (High Speed) je varianta meničov Unidrive M pre výstupné frekvencie nad 550Hz

Rýchle uvedenie do prevádzky (Quick Start Guide)
Unidrive M100/M101 QSG Iss8
Unidrive M200/M201 Control QSG Iss4
Unidrive M300 Control QSG Iss4
Unidrive M400 Control QSG Iss4
Unidrive M600 Control Getting Started Guide Iss2
Unidrive M700 M701 and HS70 HS71 Control GSG Iss4
Unidrive M702 and HS72 Control GSG Iss4

Užívatelská príručka (Control User Guide)
Unidrive M100/M101 Control UG Iss3
Unidrive M200/M201 Control UG Iss3
Unidrive M300 Control UG Iss3
Unidrive M400 Control UG Iss3
Unidrive M600 Control UG Iss2
Unidrive M700/M701/M702 Control UG Iss2

Rozšírená príručka (Parameter Reference Guide)
Unidrive M100 PRG Issue 01.05.02.02
Unidrive M200 PRG Issue 01.05.02.02
Unidrive M300 PRG Issue 01.05.02.02
Unidrive M400 PRG Issue 01.05.02.02
Unidrive M600 PRG
Unidrive M700 PRG
Unidrive M701 PRG
Unidrive M702 PRG

Inštalačná príručka (Power Installation Guide)
Unidrive M Frame 3 and 4 Power IG Iss6
Unidrive M Frame 5 and 6 Power IG Iss10
Unidrive M Frame 7 to 10 Power IG Iss11
Unidrive M Frame 11E Power IG Iss4
Unidrive M Modular IG Iss7

CZ verzie manuálov:
M200_Strucny_navod_1-4_2N.pdf
M200_Strucny_navod_5-6_3N.pdf
M200_Uzivatelska_prirucka_1-6_3N.pdf

M400_Strucny_navod_1-4_2N.pdf
M400_Strucny_navod_5-8_2N.pdf
M400_Uzivatelska_prirucka_1-8_2N.pdf

M700_Strucny_navod_3-10_2N.pdf
M700_Uzivatelska_prirucka_3-10_2N.pdf

Rodina meničov Commander C


Meniče Unidrive M100 až M400 idú do útlmu a sú nahradzované meničmi rady Commander C. Nové meniče majú 100% kompaktibilitu silovej a riadiacej svorkovnice a 99,9% kompaktibilitu parametrov meniča. Preto je ich náhrada za meniče UNIDrive M bezproblénová.

Užívatelská príručka (Control User Guide)
Commander C200-C300 Control UG Iss2

Rozšírená príručka (Parameter Reference Guide)
Commander C200 PRG Issue 01.06.00.02
Commander C300 PRG Issue 01.06.00.02

Inštalačná príručka (Power Installation Guide)
Commander C200-C300 Frame 1 to 4 Power IG iss5
Commander C200-C300 Frame 5 and 6 Power IG iss8
Commander C200-C300 Frame 7 to 10 Power IG iss9

CZ verzie manuálov:
Commander C200_Návod k použití_cz
Commander C200-C300_1-4_Krok za krokem_cs
Commander C200-C300_5-9_Krok za krokem_cs

Rodina meničov Digitax HD

Rodina univerzálnych meničov prioritne určených pre riadenie servomotorov v multi-osových aplikáciách. Varianty meniča:
• Digitax HD M751 (Base)
• Digitax HD M750 (Ethernet)
• Digitax HD M753 (EtherCAT)

Rýchle uvedenie do prevádzky (Quick Start Guide)
Digitax HD M75X Series QSG Iss2

Užívatelská príručka (Control User Guide)
Digitax HD M750 Control UG Iss1
Digitax HD M751 Control UG Iss3
Digitax HD M753 Control UG Iss3

Rozšírená príručka (Parameter Reference Guide)
Digitax HD M750 PRG Iss 01.19.00 (Ethernet-02.09.00)
Digitax HD M751 PRG Iss 01.18.00
Digitax HD M753 PRG Iss 01.18.00 (EtherCAT 01.03.05)

Inštalačná príručka (Power Installation Guide)
Digitax HD M75X Installation and Technical Guide Iss 6

MENTOR MP


užívatelská príručka Mentor MP User Guide Iss7
rozšírená príručka Mentor MP Advanced UG Iss5

FXMP užívatelská príručka FXMP User Guide Iss4

CZ verzie manuálov:
MP_Strucny_navod_2N.pdf
MP_Uzivatelska_prirucka_1N.pdf
FXMP25_N.pdf


PREDCHÁDZAJÚCA GENERÁCIA MENIČOV


Commander SK
Užívateľský manuál pre typové veľkosti A-D
Užívateľský manuál pre typové veľkosti 2-6
Technická príručka Commander SK
Rozšírené menu Commander SK

UNIDRIVE SP
UNIDRIVE SP uživateľská príručka
UNIDRIVE SP inštalačná príručka
UNIDRIVE SP príručka menu2
UNIDRIVE SP advanced user guide
UNIDRIVE SP servo produkt data
UNIDRIVE SP free standing
UNIDRIVE SP SPM modulárne riešenie

DIGITAX ST
Digitax ST uživateľská príručka
Digitax ST technická príručka
Digitax ST inštalačná príručka

Affinity
Affinity uživateľská príručka
Affinity advance user guide
Affinity skrátená príručka

Mentor II
Mentor II uživateľská príručka
FXM5 uživateľská príručka budiacej jednotky

HISTÓRIA

manuály k týmto meničom Vám pošleme na vyžiadanie
Commander SE
UNIdrive V3 (clasic)
Mentor I


SOFTWARE

Control Techniques Software Registration

Vzhľadom na veľkosti súborov sú v tejto sekcii uvedené iba linky na stránky výrobcu. S výnimkou programu SYPTPro sú programy zdarma.
Pre stiahnutie programu sa musíte na stránke registrovať.
Po nainštalovaní sa musia programy registrovať.

Connect – software pre prácu s parametrami aktuálnej generácie meničov Unidrive M / Commander C / Digitax HD – nastavenie, zálohovanie …
Connect Drive Commissioning Software v.2.15.0

CTSoft – software pre prácu s parametrami predchádzajúcej generácie meničov Unidrive SP / Commander SK / Digitax ST / Mentor MP – nastavenie, zálohovanie …
CTSoft v1.17.0

Machine Control Studio – programovanie onboard PLC meničov
Unidrive M / Commancer C a rozširujúcich PLC modulov MCi založený na báze Codesys-u
Machine Control Studio PLC Programming v1.9.4

SyPTPro – programovanie rozširujúcich PLC modulov rodiny SM Application. Program je licencovaný. Upgrade na aktuálnu verziu je možné stiahnuť volne.
SyPTPro Upgrade v2.8.2

SyPT Lite – programovanie onboard PLC meničov Unidrive SP
SyPTLite v1.5.1

CTScope – softvérový osciloskop pre sledovanie parametrov meničov
CTScope v2.6.0