Commander C

0,25 kW – 132 kW (0,33 hp – 200 hp)
100V / 200V / 400V / 575V / 690V

Frekvenčný menič Commander C je nástupca populárnej rady frekvenčných meničov Commander SK určený pre asynchrónne (indukčné) motory bez spätnej väzby. Tento univerzálny frekvenčný menič dovoľuje prácu vo viacerých režimoch:

 • Vektorový režim bez otáčkovej spätnej väzby (Open-loop)          
 • Režim regulácie rotorového toku pre asynchrónne motory v otvorenej slučke (RFC-A)
Hlavné výhody:
 • Možnosť bezplatnej predĺženej záruky až na 5 rokov. Viac informácií TU
 • Široký rozsah dodávaných výkonov a vstupných napätí
 • Integrované PLC, PID regulátor, užívateľské komparátory a logické hradlá
 • Priama náhrada meničov Commander SK
 • Podstatne zlepšené vlastnosti regulácie vďaka pseudo-vektorovému algoritmu RFC-A používajúcemu uzavretú prúdovú slučku
 • Rozšírené možnosti integrácie do systému vďaka širokému výberu voliteľných SI modulov (vstupy / výstupy, komunikácia, bezpečnosť) od veľkosti 2
 • Skracuje dobu odstávky stroja vďaka možnosti diaľkového monitorovania a diagnostiky
 • Prispôsobivosť aplikácii vďaka programovateľným vstupom a výstupom
 • Dva vstupy bezpečného odpojenia krútiaceho momentu motora STOSafe Torque Off (iba verzia Commander C300)
Typické aplikácie:
 • Riadenie pohonov dopravníkov, ventilátorov, čerpadiel a miešacích strojov
 • Riadenie pohonov obrábacích strojov a priemyselných pil
 • Diaľkové riadenie a diagnostika priemyselných strojov pomocou komunikačných zberníc
Varianty:
 • Commander C200 – základná verzia fr. meniča Commander C podporujúca všetky funkcie popísané vyššie
 • Commander C300 všetky funkcie C200 + dva vstupy bezpečného odpojenia krútiaceho momentu motora STO (Safe Torque Off)
Voliteľné príslušenstvo:
 • Remote-Keypad : Externý ovládací LCD displej s možnosťou osadenia napr. na dvere rozvádzača

 • Remote-Keypad RTC : Externý ovládací LCD displej s možnosťou osadenia napr. na dvere rozvádzača a hodinami reálneho času
 • AI-485 Adaptor : Adaptér pre komunikáciu cez RS – 485 rozhranie
 • AI-485 24V Adaptor : Adaptér pre komunikáciu cez RS – 485 rozhranie a 24V zálohovanie
 • AI-Beckup Adaptor : Adaptér pre 24V zálohovanie a kopírovanie parametrov na SD kartu
 • AI-Smart Adaptor : Adaptér pre 24V zálohovanie a kopírovanie parametrov na SD kartu so zabudovanou 4GB pamäťou
Kompletné výkonové rady:
Informácie k stiahnutiu: