SI – Moduly

Voliteľné rozširujúce moduly určené pre aktuálnu generáciu meničov:
● UNIdrive M / UNIdrive HS
● Digitax HD
● Commander C

MCi200

Vysoko výkonné PLC pre komplexné programy, ktoré dokážu súčasne riadiť viacero pohonov a osí v sieťach v reálnom čase.


Programovanie: free softvér Machine Control Studio (na báze CODESYS)

Kompatibilita:
 • Unidrive M (M700 / M701 / M702)
 • Unidrive HS (HS70 / HS71 / HS72)
 • Digitax HD (HD750 / HD751 / HD753)

MCi210

Rozšírená verzia modulu MCi200 ponúkajúca rovnaké vlastnosti a navyše dva prídavné Ethernet porty s interným switchom a podporou štandartných Ethernet protokolov, spolu s RTMoE pre PTP synchronizáciu (IEEE 1588) a
Modbus TCP/IP master (až 5 uzlov).

I/O:
 • 2x Ethernet port
 • 3x digitálny vstup
 • 1x digitálny výstup
 • 1x digitálny vstup / výstup


Programovanie: free softvér Machine Control Studio (na báze CODESYS)

Kompatibilita:
 • Unidrive M (M700 / M701 / M702)
 • Unidrive HS (HS70 / HS71 / HS72)
 • Digitax HD (HD750 / HD751 / HD753)


SI – Applications Plus

Vysoko výkonné PLC pre komplexné programy, ktoré dokážu súčasne riadiť viacero pohonov a osí v sieťach v reálnom čase. Priama náhrada SM-Application Plus. Podpora protokolov CTNet a CTSync.

I/O:
 • 1x CTNet port
 • 1x RS – 485 port
 • 2x digitálny vstup
 • 2x digitálny výstup

Programovanie: licencovaný softvér SYPT Pro

Kompatibilita:
 • Unidrive M (M700 / M701 / M702)
 • Unidrive HS (HS70 / HS71 / HS72)


SI – Applications Compact

Upravená kompaktná verzia modulu SI-Application Plus umožňujúca osadenie aj do fr. meniča Digitax HD. Podporuje všetky funkcie ako SI-Application Plus.

I/O:
 • 1x CTNet port
 • 1x RS – 485 port
 • 2x digitálny vstup
 • 2x digitálny výstup

Programovanie: licencovaný softvér SYPT Pro

Kompatibilita:
 • Unidrive M (M700 / M701 / M702)
 • Unidrive HS (HS70 / HS71 / HS72)
 • Digitax HD (HD750 / HD751 / HD753)


SI – Ethernet

Komunikačný modul umožňujúci komunikáciu pomocou rozhrania Ethernet. Podporuje všetky štandartne Ethernet protokoly, spolu s RTMoE pre PTP synchronizáciu (IEEE 1588) a
Modbus TCP/IP master (až 5 uzlov).

I/O:
 • 2x Ethernet port
Kompatibilita:
 • Unidrive M (M700 / M701 / M702)
 • Unidrive HS (HS30 / HS70 / HS71 / HS72)
 • Digitax HD (HD750 / HD751 / HD753)
 • Commander C (od veľkosti 2)


SI – Profinet RT

Komunikačný modul umožňujúci komunikáciu pomocou rozhrania Profinet.

I/O:
 • 2x Profinet port
Kompatibilita:
 • Unidrive M (M700 / M701 / M702)
 • Unidrive HS (HS30 / HS70 / HS71 / HS72)
 • Digitax HD (HD750 / HD751 / HD753)
 • Commander C (od veľkosti 2)


SI – EtherCAT

Komunikačný modul umožňujúci komunikáciu pomocou rozhrania EtherCAT.

I/O:
 • 2x EtherCAT port
Kompatibilita:
 • Unidrive M (M700 / M701 / M702)
 • Unidrive HS (HS30 / HS70 / HS71 / HS72)
 • Digitax HD (HD750 / HD751 / HD753)
 • Commander C (od veľkosti 2)


SI – CANopen

Komunikačný modul umožňujúci komunikáciu pomocou rozhrania CANopen.

I/O:
 • 1x CANopen port
Kompatibilita:
 • Unidrive M (M700 / M701 / M702)
 • Unidrive HS (HS30 / HS70 / HS71 / HS72)
 • Digitax HD (HD750 / HD751 / HD753)
 • Commander C (od veľkosti 2)


SI – Profibus

Komunikačný modul umožňujúci komunikáciu pomocou rozhrania Profibus.

I/O:
 • 1x Profibus port
Kompatibilita:
 • Unidrive M (M700 / M701 / M702)
 • Unidrive HS (HS30 / HS70 / HS71 / HS72)
 • Digitax HD (HD750 / HD751 / HD753)
 • Commander C (od veľkosti 2)


SI – DeviceNET

Komunikačný modul umožňujúci komunikáciu pomocou rozhrania DeviceNET.

I/O:
 • 1x DeviceNET port
Kompatibilita:
 • Unidrive M (M700 / M701 / M702)
 • Unidrive HS (HS30 / HS70 / HS71 / HS72)
 • Digitax HD (HD750 / HD751 / HD753)
 • Commander C (od veľkosti 2)

SI – Interbus

Komunikačný modul umožňujúci komunikáciu pomocou rozhrania Interbus.

I/O:
 • 2x Interbus port
Kompatibilita:
 • Unidrive M (M700 / M701 / M702)
 • Unidrive HS (HS30 / HS70 / HS71 / HS72)
 • Digitax HD (HD750 / HD751 / HD753)
 • Commander C (od veľkosti 2)


SI – I/O

Modul pre rozšírenie digitálnych a analógových vstupov a výstupov fr. meniča.

I/O:
 • 4x digitálny vstup / výstup
 • 3x analógový vstup / digitálny vstup
 • 1x analógový výstup / digitálny vstup
 • 2x relé
Kompatibilita:
 • Unidrive M (M700 / M701 / M702)
 • Unidrive HS (HS30 / HS70 / HS71 / HS72)
 • Digitax HD (HD750 / HD751 / HD753)
 • Commander C (od veľkosti 2)

SI – Encoder

Modul podporujúci pripojenie inkrementálneho enkóderu do fr. meniča.

I/O:
 • 1x AB enkoder port
Kompatibilita:
 • Unidrive M (M700 / M701 / M702)
 • Unidrive HS (HS70 / HS71 / HS72)
 • Digitax HD (HD750 / HD751 / HD753)


SI – Universal Encoder

Modul podporujúci pripojenie viacero druhov enkóderov (AB, SinCos, EnDat, SSI) do fr. meniča.

I/O:
 • 2x universal enkoder port
Kompatibilita:
 • Unidrive M (M700 / M701 / M702)
 • Unidrive HS (HS70 / HS71 / HS72)
 • Digitax HD (HD750 / HD751 / HD753)


SI – Safety

Bezpečnostný programovateľný modul spĺňajúci normu IEC 61800-5-2/ISO 13849-1 a bezpečnostný štandard SIL3/PLe.

I/O:
 • 1x bezpečnostné vstupy / výstupy
 • 1x programovací vstup
 • 1x bezpečnostný encoder vstup
Kompatibilita:
 • Unidrive M (M700 / M701 / M702)
 • Unidrive HS (HS70 / HS71 / HS72)