Úvod

Spoločnosť SDrive s.r.o., je autorizovaný distribútor frekvenčných meničov pre reguláciu otáčok motorov skupiny Nidec Corporation, Control Techniques. Nami distri- buované frekvenčné meniče slúžia v širokom rade aplikácií, od jednoduchých regulovaných pohonov ventilátorov, žeriavov, výťahov až po vysoko presné pohony obrábacích strojov.Regulované pohony  poskytujú vo všetkých aplikáciách efektívne riešenie pre zvýšenie produktivity a zníženie spotreby energie.

SDrive s.r.o. je taktiež distribútorom pre:
– servo, lineárne  a momentové motory od Motor Power Company
– integrované PLC s grafickým dispejom od Horner Ireland Limited
– motion systémy od Triomotion Ltd
– AC a DC motory vrátane prevodoviek a ďaľšieho príslušenstva

SDrive s.r.o. Vám naprojektuje , zrealizuje, alebo zrekonštruuje pohon podľa Vašej požiadavky SDrive s.r.o.
Športová 2632/65

91501 Nove Mesto nad Váhom
Slovakia

Prevádzka SDrive s.r.o.
Trenčianska 2269/52
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovakia


 e_mail: sdrive@sdrive.sk
web: www.sdrive.sk
IČO: 47328941
DIČ: 2023816091
IČ DPH: SK2023816091
Č.účtu IBAN: SK3002000000003162385453