PLC Horner riešenia

SDrive s.r.o. obchodne aj technicky zastupuje na Slovensku producenta PLC od Írskej firmy HORNER apg.https://www.hornerautomation.eu/
PLC sa vyznačujú zabudovaným operátorským rozhraním. Napájanie PLC je od 9 V do 30V DC. Programovanie všetkých modelov PLC od firmy HORNER je prostredníctvom freeware software CsCape pomocou sériovej linky protokolu RS232, USB rozhrania alebo ethernet rozhrania. Programovanie je možné pomocou ladder diagramov, funkčných blokov a programovacieho jazyka príbuzného Pascalu. PLC obsahujú dve sériové linky komunikujúce pomocou protokolov RS232,422,485.Sériová komunikácia je kompatibilná s frekvenčnými meničmi Commander C, UNIDRIVE M701, Digitax HD a Mentor MP, tak isto so zariadeniami iných výrobcov. Komunikácia je možná aj po Modbus TCP/IP. PLC majú od 1MB-2MB pamäte určenej pre grafické zobrazovanie, od 256 kB pre ladder bloky, možnosť práce s 9999 registrami, 2048 dočasnými a jednobitovými registrami, 1023 obrazovkami, pamäť PLC je možné rozšíriť o microSD.

Modely s danou konfiguráciou I/O:

ModelDC InDC OutRelaysHS InHS OutmA/V InmA/V RTD/TmA/V Out
HEXTx51C100
HEXTx51C11212644
HEXTx51C1131212422
HEXTx51C1142416422
HEXTx51C11512124222
HEXTx51C11612124264
XLe 2,2″ monochrom dispaly, 2xRS485, model aj s Ethenet, CScan
XL6E 5,7″ farebnhý touch screen, 2xRS485, Ethenet, CScan
XL15 15″ farebnhý touch screen, 3xRS485, 2xEthenet, CScan
XLt 3,5″ monochrom touch screen, 2xRS485, model aj s Ethenet, CScan
XL4 7″ farebnhý touch screen, 3xRS485, 2xEthenet, CScan
XL4 3,5″ farebnhý touch screen, 1xRS485, Ethenet, CScan
XL10 10,45″ farebnhý touch screen, 3xRS485, 2xEthenet, CScan

Modely s danou konfiguráciou I/O:

Built-In Inputs/OutputsModel RModel A
DC In1212
DC Out212
Relays6n/a
HS In44
HS Out22
mA In44
mA Out22
X2 2,2″ monochrom dispaly, 1xRS485, CScan
X4 4″ farebnhý touch screen, 1xRS485, Ethenet, CScan
X7 7″ 3,5″ farebnhý touch screen, 1xRS485, Ethenet, CScan

Rozšírenie I/O cez zbernicu Cscan albo cez Ethernet:

SmartBlok, rozšírenie IO cez zbernicu CsCan
SmartMod rozšírenie I/O cez Ethernet alebo Modbus RTU
SmartStix, rozšírenie IO cez zbernicu CsCan

Modular I/O, rozšírenie cez Ethernet alebo CsCan