SM – Moduly

Voliteľné rozširujúce moduly určené pre predchádzajúcu generáciu meničov:
● UNIdrive SP
● Digitax ST
● Mentor MP
● Commander SK

AUTOMATIZÁCIA

SM-Applications Plus

Vysoko výkonná programovateľná riadiaca jednotka pre aplikácie automatizácie a polohovania s vysokorýchlostnými vstupmi/výstupmi a komunikáciou CTNet a CTSync. Programovanie cez vývojové prostredie SyPTPro.

SM-Applications Lite V2

Vysoko výkonná programovateľná riadiaca jednotka pre aplikácie automatizácie a polohovania. Programovanie cez vývojové prostredie SyPTPro a SyptLite. Od karty SM Application Plus sa líši iba absenciou komunikačných rozhraní

SM Register

SM-Register je navrhnutý tak, aby poskytoval flexibilné, vysoko výkonné riešenie pre naprogramovaný pohyb vyžadujúci funkcie pre vysokorýchlostné snímačové riadenie. Je ideálny pre použitie v tlačiarenských, baliacich a rezacích strojoch.

SPÄTNÁ VÄZBA

SM – Encoder Plus

Voliteľný modul so vstupom pre pripojenie inkrementálneho enkóderu.

SM – Encoder Output Plus

Voliteľný modul so vstupom a výstupom pre inkrementálný enkóder, ktorý umožňuje spojenie s externými polohovacími riadiacimi systémami.

SM – Universal Encoder Plus

Prídavné kombinované vstupno/výstupné rozhranie pre enkodér, ktoré podporuje enkodéry inkrementálne, SinCos, HIPERFACE, EnDAT a SSI . Modul SM-Universal Encoder Plus pridáva meniči ďalší spätno-väzobný port s rovnakou funkčnosťou ako má základný menič.

SM Resolver

Volitelný modul pre pripojenie resolvera

ZBERNICE

SM Ethernet

Voliteľný modul pre Ethernet podporuje všetky štandartne Ethernet protokoly a Modbus TCP/IP. Obsahuje vstavaný webový a SMTP server. Tento modul je možné použiť k zaisteniu vysoko rýchlostného prístupu k meniču, globálneho prepojenia a integrácie s IT sieťovými technológiami, ako je napr. bezdrôtová sieť.

SM EtherCAT

Voliteľný modul s rozhraním pre komunikáciu pomocou EtherCAT (slave).

SM ProfiNET

Voliteľný modul s rozhraním pre komunikáciu pomocou ProfiNET.

SM Profibus DP

Voliteľný modul s rozhraním pre komunikáciu pomocou Profibus DP (slave).

SM DeviceNet

Voliteľný modul s rozhraním pre komunikáciu pomocou DeviceNet.

SM Interbus

Voliteľný modul s rozhraním pre komunikáciu pomocou Interbus.

SM CAN

Užívateľsky programovateľný voliteľný modul s rozhraním pre CAN umožňuje vývoj vlastných protokolov CAN.

SM CANopen

Voliteľný modul s rozhraním pre komunikáciu pomocou CANopen.

SM LON

Voliteľný modul podporujúci rozhranie LonWorks pre aplikácie pri automatizácii budov.

ROZŠÍRENIE VSTUPOV / VÝSTUPOV

SM IO Lite

Voliteľný modul s rozšírením o 1x analógový vstup, 1x analógový výstup, 3x digitálny vystúp, 1x relé a 1x vstup pre inkrementálny enkodér.

SM IO Plus

Voliteľný modul s rozšírením o 2x analógový vstup, 1x analógový výstup, 3x digitálny vstup, 3x digitálny vstup / výstup a 2x relé.

SM IO 32

Voliteľný modul s rozšírením o 32 digitálnych vstupov / výstupov.

SM IO Timer

Voliteľný modul s rozšírením o 1x analógový vstup, 1x analógový výstup, 3x digitálny vystúp, 1x relé, 1x vstup pre inkrementálny enkodér a hodinami reálneho času.

SM IO PELV

Izolované vstupy/výstupy podľa IEC 61800-5-1 a Namur NE37
Tento modul poskytuje digitálne a analógové vstupy / výstupy s dvojitou izoláciou typu PELV (ochrana veľmi nízkym napätím) a spĺňa tak normu IEC 61800-5-1 spolu so špecifikáciami NAMUR NE37 pre aplikácie v chemickom priemysle.

SM IO 24 V Protected

Tento modul bol navrhnutý ako vstupno / výstupný modul s prepäťovou ochranou.Obsahuje 2x analógový výstup, 4x digitálny vstup / vystúp, 3x digitálny vstup a 2x relé.

SM IO 120 V

Tento modul poskytuje digitálne vstupy / výstupy s menovitým napätím 120 Vst. Vyhovuje norme IE6 1131-2 120 Vac. Obsahuje 6x digitálny vstup (120 Vst alebo 3x digitálny vstupy s 240 Vac) a 2x rele.Tabuľka kompatibility SM modulov so staršími fr. meničmi z rady Unidrive SP a Digitax ST:
MP = Mentor MP, USP = Unidrive SP, DST = Digitax ST