Externé vstupy / výstupy

Modulárne externé rozšírenie digitálnych a analógových vstupov a výstupov pre frekvenčné meniče Digitax HD a UnidriveM700-701meniča komunikujúce s frekvenčným meničom alebo kartou MCi210 pomocou rozhrania Modbus TCP/IP. Komunikátor (bus coupler) je možné rozšíriť o 63 modulov I/O.

Manual k stiahnutiu

Zoznam modulov: