Motion systémy

Na Motion riadenie podporujeme obchodne aj technicky na Slovenskom trhu riadiace automaty z Veľkej Británie od firmy Triomotion. http://www.triomotion.com

Slúžia na riadenie polohovej regulácie pre jedo a viac osé systémi ako nadstavba k regulovaným elektrickým pohonom. Svojou širokou škálou funkcií a modularitou umožňujú dobré prispôsobenie sa konkrétnej aplikácii. Idealny riadiaci systém pre jednoúčelové stroje.

Hlavné využitie automatov je pri riešení problematiky:

  • Lineárna interpolácia nad všetkými osadenými osami modulu
  • Kruhová a cylindrická interpolácia
  • Elektronická hriadeľ,vačka,prevodovka

Základné modely umožńujú pripojiť bežné riadenie enkoderom +Biss,ENdat a SSi absolutný enkóder , umožňujú rozšírenie I/O rozhrania po CAN zbernici, komuniácia s riadiacou jednotkou je možná po protokole TCP/IP alebo RS485/RS232 , zariadenia majú SD slot.

MC403 je 2 osý riadiací servo sýstem alebo 3 osý steper systém
MC405 je 4 osý riadiací servo sýstem alebo 5 osý steper systém

MC508 je 8 osý riadiací servo sýstem alebo 16 osý steper systém

Modely umožňujúce riadenie cez rozhranie EtherCat a umožńujú pripojiť bežné riadenie enkoderom +Biss,ENdat a SSi absolutný enkóder , umožňujú rozšírenie I/O rozhrania po CAN zbernici alebo EtherCat I/O rozhranie, komuniácia s riadiacou jednotkou je možná po protokole TCP/IP alebo RS485/RS232 , zariadenia majú SD slot.

MC664, riadenie 64 osý servo a steper, možnosť rozšírenia o moduly +rozšírenie o I/O moduly CAN a EtherCat
MC4N-ECAT, riadenie 32 osý servo alebo steper po EtherCAT, +rozšírenie o I/O moduly CAN a EtherCat
Flex-6 NANO, riadenie 64 osý servo alebo steper po EtherCAT, možnosť rozšírenia o moduly +rozšírenie o I/O moduly EtherCat

Rozšírenia:

Moduly rozšírenia IO po zbernici CAN
Rozšírenie I/O cez rozhranie EtherCAT komunikátor + moduly rozšírenia
Pripojenie 7″ a 10″ dispaly k riadiacim jednotkám cez rozhranie Ethernet

Na programovanie motion automatov slúži sada freeware software ktorá programátorovi umožňuje vytvárať tie najnáročnejšie aplikácie. Programovateľný automat umožňuje prácu v režime multitasking (môže pracovať viac programov naraz).
Programovanie uľahčuje integrované vývojové prostredie, ktoré sa inštaluje do PC.
Programy sa skladajú z príkazov podobných jazyku Basic.
Programové vybavenie umožňuje monitoring vykonávania motion úloh.

Príklad riešenia štvorosého synchronizovaného riadenia linky: