Servo motory

Dodávame , navrhujeme, robíme aplikácie so striedavými servo motormi od viacerých svetových producentov podľa požiadaviek zákazníka na rozmer, spätnú väzbu efektívnosť riešenia. Dané servomotory je možné dodať spolu s planetovou alebo inou prevodovkou podľa požiadavky zákazníka.

Unimotor FM patrí do rady bezkomutátorových striedavých servomotorov, ktorých výkon je prispôsobený s použitím servomeničov  Control Techniques. Iniciály FM sú skratkou pre flexibilný motor – táto konštrukcia vyhovuje širokej rade aplikácií. Motory sú k dispozícii v šiestich typových veľkostiach, s rôznymi prevodovkami, montážnymi prispôsobeniami a dĺžkami motora. Nahrádza modely Unimotor a Dutymax. Momentový rozsah 0,72-136 Nm. Katalogový list k stahnutiu

Unimotor hd je nová rada vysoko dynamických servomotorov spoločnosti Control Techniques vyvinutá na získanie maximálneho využiteľného točivého momentu motora danej veľkosti. Tento mimoriadne kompaktný striedavý servomotor s permanentnými magnetmi a nízkym momentom zotrvačnosti je riešením hlavne v aplikáciach s požadovaným vysokým momentom aj pri prudkom rozbehu a zastavení.Momentový rozsah 0,72-16 Nm. Katalogový list k stahnutiu

CTM synchrónne striedavé servomotory z Nemeckej produkcie.Momentový roszah
0,65 Nm -170 Nm

TETRA-TETRA Compact synchrónne striedavé 8 pólové servomotory z Talianskej produkcie.Momentový roszah 0,16 Nm -40 Nm. Katalogový list k stahnutiu

SKA DDR momentový motor z Talianskej produkcie od momentu 2N po 760Nm, prevedenie od 14 do 56 pólov, výhoda vysokého momentu pri nízkych prúdoch.

SKA DDL lineárne pohony  z Talianskej produkcie so silou od 150N do 2400N a špičkovou silou do 7200N, rýchlosť presunu 5 m/s.Možné prevedenia ako portálové riešenie priamo od výrobcu.

Planetová prevodovka EPG, planetová prevodovka k servomotorom TETRA a jednosmerným servomotorom Matador, dodávka  spolu s motorom alebo jednotlivo.