Digitax HD

0,3 kW – 7,5 kW (0,4 – 10 hp)
200V / 400V

Frekvenčný menič Digitax HD je nová generácia kompaktných frekvenčných meničov určená primárne pre riadenie servomotorov s permanentnými magnetmi ale zároveň dokáže dokáže riadiť aj asynchrónne (indukčné motory v uzavretej aj otvorenej slučke (s aj bez otáčkovej spätnej väzby) a synchrónne motory. Tento frekvenčný menič dovoľuje prácu vo viacerých režimoch:

 • v otvorenej slučke (Open loop) pre asynchrónne motory bez spätnej väzby v režimoch:
  • Open loop vector mode – označovaný ako tzv. pseudovektorový režim. Typicky je k dispozícii 100% krútiaceho momentu už od 1Hz (pre 50 Hz motor).
  • Fixed V/F mode (V/Hz) – tzv. skalárny režim, výstupné napätie je úmerné iba výstupnej frekvencii. Pre 50 Hz motor je zvyčajne k dispozícii 100% krútiaceho momentu už od 4Hz.
  • Quadratic V/F mode (V/Hz) – kvadratická charakteristika výstupného napätia. Napätie privádzané do motora je priamo úmerné druhej mocnine frekvencie. Tento režim sa dá použiť pre aplikácie ventilátora alebo čerpadla s kvadratickými charakteristikami zaťaženia.
 • RFC – A (Rotor Flux Control for Asynchronous (induction) motors) Režim určený pre asynchrónne motory so spätnou väzbou, v starších generáciach meničov označovaný ako Close Vector / uzavretá slučka. Možné režimy prevádzky:
  • With position feedback sensor
  • Without position feedback sensor (Sensorless)
 • RFC – S (Rotor Flux Control for Synchronous (permanent magnet) brushless motors). Režim určený pre servomotory, v starších generáciach meničov označovaný ako režim SERVO. Možné režimy prevádzky:
  • With position feedback sensor
  • Without position feedback sensor (Sensorless)

Napriek univerzálnosti použitia meniča ho jeho vlastnosti predurčujú pre prácu so servomotormi či už samostatne alebo v aplikáciach s viac-osím polohovaním. Preto je menič dodávaný s prednastaveným režimom RFC-S (pre servomotory). Pre riadenie asynchrónneho motora (otvorená slučka alebo režim RFC-A) je potrebné príslušný režim meniča nakonfigurovať.

Hlavné výhody:
 • Preťažitelnosť až 165% v režime open loop a až 300% v režimoch RFC-A a RFC-S
 • Onboard IEC 61131-3 PLC s riadením pohybu (motion control)
 • Slot na SD pamäťovú kartu na kopírovanie parametrov a ukladanie údajov.
 • Dvojkanálový vstup bezpečného vypnutia krútiaceho momentu (STO).
 • Zjednodušené zapojenie a vytváranie sietí pre viacosové systémy.
 • Možnosť vloženia až dvoch voliteľných rozširujúcich SI – modulov. Pri použití voliteľných SI modulov sa vyžaduje montážny kit SI-Option.
 • Riadiaca svorkovnica:
  • 1x Bipolárny diferenciálny analógový vstup ±10 V
  • 2x Digitálny vstup (pozitívna alebo negatívna logika)
  • 2x Digitálny výstup (pozitívna logika)
  • 2x Drive enable (Safe Torque Off)
Typické aplikácie:
 • Presné riadenie a polohovanie servo motorov samostatne alebo vo viac- osích systémoch
 • Riadenie pohonov automatických liniek
 • Diaľkové riadenie a diagnostika priemyselných strojov pomocou komunikačných zberníc
Varianty:
 • Digitax HD M750 – Obsahuje dvoj-portový ethernet switch pre komunikáciu cez rozhranie Ethernet
 • Digitax HD M751 – Obsahuje zabudovaný dvoj-portový switch pre komunikáciu cez rozhranie RS- 485
 • Digitax HD M753 – Obsahuje dva integrované EtherCAT slave porty pre centralizované riadenie pohybu a presné synchronizačné aplikácie pomocou komunikácie EtherCAT
Voliteľné príslušenstvo:
 • KI-Compact Display – Jednoduchý jedno-segmentový displej zobrazujúci stav meniča, adresu jednotky a obsahujúci tlačítko reset
 • KI-Compact 485 Adaptor – Komunikačný port pre komunikáciu cez rozhranie RS – 485
 • KI-Remote Keypad RTC – LCD displej s hodinami reálneho času na zobrazenie a úpravu parametrov. Pripojenie k meniči je možné cez adaptéra KI-Compact 485 Adaptor alebo prostredníctvom komunikačného rozhrania RS485 na priamo na fr. meniči (iba vezia M751)
Kompletné výkonové rady:
Informácie k stiahnutiu: